Corona maatregelen "Pietenhuis WoensXL"

In het Pietenhuis handteren wij de volgende corona maatregelen;

 

- Kinderen t/m 12 jaar zijn welkom, zij hoeven geen mondkapje te dragen.

- Ouders mogen mee naar binnen maar dienen wel een mondkapje te dragen.

- We respecteren elkaar en houden voldoende afstand.

- Als de coördinator het "te druk" vindt binnen, kan hij/zij buiten een wachtrij creëren.

- Iedere bezoeker dient de aanwijzingen van de coördinator en de Pieten op te volgen.

- Indien iemand zich niet houdt aan de regels of aanwijzingen kan hem/haar de toegang ontzegd worden.

 

 

 

We maken er samen een leuk feestje van!!!

 

 

 

Sinterklaas en de (Muziek-) Pieten hebben bij aanvang van de dag

een corona-bewijs laten zien en dragen daarom geen mondkapje.