Waar is het Pietenhuis WoensXL te vinden

Het Pietenhuis is te vinden in shopping mall WoensXL te Eindhoven.

We zijn daar te vinden op nr. 259, dat is het oude pand van de Jamin, naast van Haren schoen.